Selbbach Logo

Vítejte na webové stránce Račího potoka!

Srdečně Vás vítáme na virtuální návštěvnické platformě Vodohospodářského úřadu Hof, která je věnována revitalizaci Račího potoka provedené v letech 2020/21. Tento vodní tok je na české straně nazýván Račí potok, na německé straně se mu říká Selbbach nebo jen Selb. Vodohospodářský úřad Hof je regionálním odborným úřadem pro všechny otázky vodohospodářství a ochrany vod a zodpovídá za veškeré státní vodní toky, jako je např. Račí potok. Račí potok se během doby v důsledku lidských zásahů měnil z přírodního toku až ve funkční kanál. Ten měl odvádět odpadní vody z domácností, průmyslových a řemeslnických podniků a co také nejrychleji odvést vysokou vodu při záplavách.

Nyní mají být úseky tohoto vodního toku na území města opět v co nejpůvodnější podobě vráceny občanům i obyvatelům potoka, tedy živočichům a rostlinám. To také odpovídá cílům Rámcové směrnice EU o vodách, která všechny členské státy zavazuje k tomu, aby vodní toky uvedly do dobrého stavu.

Buďte u toho, když se Račí potok opět proměňuje z fádního, zpevněného kanálu v přírodní potoční krajinu. Objevte tento vodní tok z dosud neznámých perspektiv a získejte k tomuto tématu mnoho zajímavých informací.

Přejeme Vám při tom zajímavé zážitky a dobrou zábavu!

Virtuální prohlídka

Máte možnost virtuální prohlídky projektu prostřednictvím níže umístěné mapy. Na leteckých záběrech si můžete udělat představu pohledem shora a kdykoli se pohybem myši rozhlížet v 360° záběrech všemi směry. Prohlídky na virtuální návštěvnické platformě obsahují další informace k projektu v podobě rozhovorů.

Přejeme mnoho zábavy při objevování.

Fotky
Před zahájením stavby
Během stavby
Dokončeno
Knihovna médií

Význam Račího potoka

Revitalizací Račího potoka chtěl Vodohospodářský úřad Hof dosáhnout toho, aby potok sloužil nejen k odvodnění a odvodu odpadních vod, ale také opět poskytoval úkryt živočišným a rostlinným druhům a sloužil lidem jako místo pro rekreaci v přírodě.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Račí potok a lidé – revitalizace

Části Račího potoka jsou opět uváděny do svého původního stavu. Revitalizace však nepřináší jen užitek pro životní prostředí, nýbrž také přidanou hodnotu pro odvod povodňových vod.

Račí potok a lidé – hřiště

Především i pro děti jsou vytvářeny přístupová místa k potoku.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Račí potok a lidé – zažít Račí potok

Má tu vzniknou přírodní zážitkový prostor. Přístup k vodnímu toku má být jednodušší a atraktivnější.

Potok má přitom zůstat v přírodě blízkém stavu a podpořit rozvoj povědomí o významu vodního toku jako biotopu.

 

Ekologie – biotop

Ryby ve vodním toku získají zpět životní prostor odpovídající jejich druhu – přitom se mimo jiné dbá na proudění vody, zdroje potravy a chráněná stanoviště.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Ekologie – živočišné druhy

Vodní toky patří k druhově nejbohatším biotopům na naší planetě.

Ekologie – ryby

Dbá se na to, aby pro rybí druhy vznikal vhodný biotop.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Ekologie – potoční struktury

V intravilánu jsou možnosti utváření omezeny, kromě toho musí být zajištěn odvod záplavových vod.

Ekologie – stavební materiál

Stavebními materiály pro revitalizaci Račího potoka jsou dřevo a kámen. Slouží jako výbava biotopů pro vodní živočichy, ale také k ovlivnění proudění vody a zajištění koryta potoka.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

cs_CZČeština