Tiráž

Vydavatel

Vodohospodářský úřad Hof
Jahnstraße 4
95030 Hof
Telefon: +49 9281 891-0
Fax: +49 9281 891-100
e-mail: poststelle@wwa-ho.bayern.de

Oprávněný zástupce: vedoucí úřadu Gabriele Merz

Zodpovědnost za obsah

Odbor zásad a komunikace
Magdalena Wirth
telefon: +49 (0)9281 891-213
Fax: +49 9281 891-100

fax: +49 (0)9281 891-100

Technické zajištění

Náš webový server provozuje Zemský úřad pro digitalizaci, vysokorychlostní internet a zeměměřičství.

Adresa:
Zemský úřad pro digitalizaci, vysokorychlostní internet a zeměměřičství (Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung)
Středisko služeb IT Svobodného státu Bavorsko (IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern)
St.-Martin-Straße 47
81541 Mnichov
e-mail: poststelle@ldbv.bayern.de

 

Podmínky využívání

Na texty, fotografie, grafiky a úpravu těchto internetových stránek se vztahuje autorské právo. Můžete jej využívat pouze k soukromým či jiným vlastním účelům v rámci ustanovení § 53 zákona o autorském právu (SRN). Kopírování či používání těchto stránek nebo jejich částí v jiných elektronických či tištěných publikacích a jejich zveřejňování je dovoleno pouze s naším souhlasem. Ten udělují osoby zodpovědné za obsah na základě žádosti. Na texty, fotografie, grafiky a jiné soubory se mohou dále zcela či zčásti vztahovat autorská práva třetích osob. Také bližší informace o existenci případných práv třetích osob Vám podají zodpovědné osoby.

Další publikování a vyhodnocování tiskových zpráv a prohlášení je obecně dovoleno s odkazem na zdroj.

 

Vyloučení odpovědnosti

Veškeré informace poskytované na této internetové stránce jsme zpracovali a přezkoumali podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Záruku za aktuálnost, správnost, úplnost a použitelnost poskytnutých informací však nemůžeme poskytnout. Nevzniká smluvní vztah s uživatelem internetové služby.

Neručíme za škody, které vzniknou užíváním této internetové služby. Toto vyloučení odpovědnosti neplatí, jsou-li relevantní ustanovení § 839 občanského zákoníku (SRN) – tj. odpovědnost v případě porušení úřední povinnosti. Neručíme za případné škody, které budou způsobeny škodlivým software či instalací nebo užíváním software při vyvolávání nebo stahování dat.

cs_CZČeština